Rozmiar czcionki:
Obserwuj nas na:
 Tarcza

Wspólnie wzmacniamy
polską wieś!

Bardzo dziękuję wszystkim rolnikom za trud i ciężką pracę, dzięki której nie brakuje nam żywności. Silne rolnictwo wpływa na rozwój gospodarki i wzmacnia pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Ostatnie doświadczenia pandemii i wojny w Ukrainie pokazały dobitnie, że nasze działania idą w dobrym kierunku. Zmieniamy polską wieś i polskie rolnictwo na lepsze. Jako jedyny kraj w Europie przeznaczyliśmy środki na dopłaty do nawozów (blisko 4 mld zł). Realizując przedwyborcze obietnice, wcielamy w życie kolejne rozwiązania. Od przyszłego roku ponad 97% polskich gospodarstw rolnych będzie otrzymywało płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej. Już tylko te dwa przykłady pokazują, jak ważne są dla nas polska wieś i polskie rolnictwo.

Przez ostatnie lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie wspierało polskie rolnictwo – podejmowało szereg inicjatyw rozwojowych i pomocowych na rzecz rolników, gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. Działania te objęły trzy główne obszary: wsparcie finansowe, bezpieczeństwo socjalne oraz wsparcie społeczne i rozwój. Wierzymy, że w ten sposób (razem!) zmieniamy polską wieś na lepsze.

Podpis Henryk Kowalczyk

Silna Wieś
Silna Wieś

Nasze działania

Wspieramy rozwój obszarów wiejskich poprzez finansowanie
oraz realizację działań i projektów prospołecznych na rzecz mieszkańców wisi.

Wsparcie finansowe

Wspieramy polskich rolników, wzmacniamy polską gospodarkę.

Bezpieczeństwo socjalne

Budujemy bezpieczeństwo socjalne rolników i ich rodzin.

Wsparcie społeczne i rozwój

Rozwijamy i aktywizujemy społeczności lokalne.

 Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

Nie zostawiamy rolników bez pomocy w obliczu bieżących trudności i potrzeb polskiego rolnictwa.

Hodowcy trzody chlewnej zmagający się z ASF mogą otrzymać wsparcie finansowe na częściowe pokrycie poniesionych strat, refundację części kosztów poniesionych na bioasekurację i preferencyjny kredyt na wznowienie działalności.

Dopłaciliśmy do nawozów i paliwa rolniczego w związku z ich rosnącymi cenami. Ułatwiamy, dzięki 65-procentowej dopłacie, ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich. Polscy rolnicy otrzymają także wsparcie w postaci płatności bezpośrednich i obszarowych na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie, a przed ich wypłatą – zaliczki na poczet tych płatności. Od 2023 r. płatności bezpośrednie dla 97% gospodarstw (o wielkości do 50 ha) osiągną poziom powyżej średniej unijnej.

 Wsparcie finansowe

Bezpieczeństwo socjalne

Wspieramy zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz ich rodzin.

Rolnicy emeryci otrzymali już trzynastą emeryturę, czternastą otrzymają natomiast w sierpniu br. Dzięki nowej ustawie nadal będą mogli pracować w swoich gospodarstwach, a przy tym otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości.

Dzieci rolników potrzebujące rehabilitacji leczniczej mogą w wakacje bezpłatnie kurować się i wypoczywać w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS podczas specjalnych turnusów rehabilitacyjnych z pełnym wyżywieniem i opieką.

Od 2023 roku rolnicy emeryci i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać z bezpłatnych wyjazdów regeneracyjnych.

Wypłacamy 13. i 14. emeryturę dla rolników

Zobacz szczegóły

Umożliwiliśmy przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności zbywania gospodarstwa

Zobacz szczegóły

Organizujemy bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w ramach centrów rehabilitacji rolników KRUS

Zobacz szczegóły

Od 2023 roku rolnikom emerytom oferujemy dostęp do bezpłatnej rehabilitacji leczniczej a opiekunom osób niepełnosprawnym – do bezpłatnego turnusu regeneracyjnego

Zobacz szczegóły
 Wsparcie społeczne i rozwój

Wsparcie społeczne i rozwój

Wiemy, jak duży jest potencjał polskich rolników. Aby mógł się on rozwijać, wspieramy Rolniczy Handel Detaliczny.

Obecnie rolnicy mogą bez limitów i na korzystnych warunkach finansowych sprzedawać żywność wyprodukowaną w swoim gospodarstwie, a także sprzedawać produkty pochodzenia niezwierzęcego do sklepów, restauracji czy stołówek.

Równie ważne jest wzmacnianie więzi społecznych na wsi i promowanie polskiej żywności oraz kultury ludowej. Wielka w tym rola Kół Gospodyń Wiejskich, dlatego od lat wspieramy je finansowo.