DLA KOGO?

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), tj. w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2022 roku wynosi 1 338,44 zł brutto.

Czternasta emerytura przysługuje w pełnej wysokości – czyli 1 217,98 zł – emerytom i rencistom, którzy pobierają świadczenia do 2 900 zł. Osobom, które otrzymują comiesięczne wypłaty między 2 900 zł a 4 188,44 zł, czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

KORZYŚCI

  • Uzyskujesz dodatkowe świadczenia, które pomogą w codziennym funkcjonowaniu gospodarstwa domowego.
  • Od dodatkowych świadczeń pieniężnych nie jest pobierany podatek dochodowy.
  • Z dodatkowych świadczeń nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje oprócz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

JAK SKORZYSTAĆ?

Trzynastą emeryturę wypłacono z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie w kwietniu. Czternasta emerytura będzie wypłacana od sierpnia. Również nie musisz składać na nią wniosków. Świadczenia te rolnikom emerytom wypłaca KRUS.

FINANSOWANIE

Rozwiązanie jest finansowane z budżetu państwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronach: