DLA KOGO?

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla dzieci rolników, które urodziły się w latach 2007–2015. Przynajmniej jeden z rodziców (lub prawnych opiekunów) musi być ubezpieczony w KRUS. Z rozwiązania mogą skorzystać także dzieci mające uprawnienia do renty rodzinnej.

KORZYŚCI

  • Turnusy są bezpłatne.
  • Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny.
  • Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

JAK SKORZYSTAĆ?

Potrzebny jest wniosek o skierowanie dziecka na rehabilitację leczniczą. Druki znajdziesz w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowejhttps://www.krus.gov.pl

Wypełniony wniosek o skierowanie dziecka na rehabilitację leczniczą wraz z wymaganymi formularzami złóż w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę. Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS.

FINANSOWANIE

Rozwiązanie jest finansowane z budżetu państwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronach: