Rozmiar czcionki:
Obserwuj nas na:

#SilnaWieś #SilnaPolska

Wsparcie finansowe

Nasze działania

Nie zostawiamy rolników bez pomocy w obliczu bieżących trudności i potrzeb polskiego rolnictwa.

Hodowcy trzody chlewnej zmagający się z ASF mogą otrzymać wsparcie finansowe na częściowe pokrycie poniesionych strat, refundację części kosztów poniesionych na bioasekurację i preferencyjny kredyt na wznowienie działalności.

Dopłaciliśmy do nawozów i paliwa rolniczego w związku z ich rosnącymi cenami. Ułatwiamy, dzięki 65-procentowej dopłacie, ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich. Polscy rolnicy otrzymają także wsparcie w postaci płatności bezpośrednich i obszarowych na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie, a przed ich wypłatą – zaliczki na poczet tych płatności. Od 2023 r. płatności bezpośrednie dla 97% gospodarstw (o wielkości do 50 ha) osiągną poziom powyżej średniej unijnej.

#
#
#

Szczegółowe rozwiązania

Zapewniamy korzystne warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatą 65 proc. składki z budżetu państwa

Zobacz szczegóły

Systematycznie podnosimy dopłaty do paliwa rolniczego - wprowadziliśmy dopłaty do paliwa rolniczego dla hodowców bydła

Zobacz szczegóły

Wspieramy hodowców trzody chlewnej – pomoc w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa

Zobacz szczegóły

Wspieramy hodowców trzody chlewnej – kredyty na wznowienie

Zobacz szczegóły

Wspieramy hodowców trzody chlewnej – pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych

Zobacz szczegóły

Przeznaczyliśmy na dopłaty do nawozów blisko 4 mld zł

Zobacz szczegóły

Realizujemy płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej – od 2023 r. nawet 97 proc. gospodarstw

Zobacz szczegóły

Wypłacamy zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych PROW na najwyższym dopuszczonym poziomie w Unii Europejskiej

Zobacz szczegóły

Wspieramy producentów jabłek deserowych – nadzwyczajna pomoc dostosowawcza

Zobacz szczegóły

Wspieramy rolników stosujących do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny bądź kwalifikowany

Zobacz szczegóły