DLA KOGO?

Możesz skorzystać, jeśli:

 • Masz gospodarstwo rolne.
 • Jesteś producentem rolnym.
 • Prowadzisz działalność rolniczą jako:
  • osoba fizyczna lub
  • osoba prawna lub
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

KORZYŚCI

Ubezpieczenia pozwalają na uzyskanie odszkodowań w przypadku strat w produkcji rolniczej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Możesz uzyskać 65 proc. dopłaty do składki:

 • z tytułu ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru,
 • z tytułu ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne,
 • z tytułu ubezpieczenia bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń,
 • od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności po wystąpieniu tych zjawisk.

JAK SKORZYSTAĆ?

Zgłoś się do jednego z zakładów ubezpieczeń, który zawarł z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę w sprawie dopłat i wykup polisę ubezpieczenia.

W 2022 r. masz do wyboru następujące zakłady:

 • AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • VH VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce,
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: