DLA KOGO?

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • który w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zaprzestał produkcji świń.

KORZYŚCI

Masz możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu na ponowne uruchomienie produkcji świń po zaprzestaniu produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

JAK SKORZYSTAĆ?

Wniosek o udzielenie kredytu możesz złożyć w banku współpracującym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w tym zakresie, tj.:

  • SGB-Banku SA,
  • Banku Spółdzielczym w Brodnicy,
  • Banku Polskiej Spółdzielczości SA.

FINANSOWANIE

Pomoc jest realizowana ze środków krajowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie:

Zasady udzielania kredytów: