DLA KOGO?

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • który utrzymywał świnie w siedzibie stada, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze z ograniczeniami w związku z ASF

KORZYŚCI

Możesz uzyskać sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF.

JAK SKORZYSTAĆ?

Wniosek na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) złóż do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta świń, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami w związku z ASF.

FINANSOWANIE

Pomoc jest realizowana ze środków krajowych. Zaplanowano na nią w bieżącym roku 129,5 mln zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: