DLA KOGO?

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.,
  • który zakupił w okresie od 1 września 2021 r. do 5 maja 2022 r. nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

KORZYŚCI

Możesz uzyskać dofinansowanie zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

JAK SKORZYSTAĆ?

Wniosek na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) należało złożyć do 31 maja 2022 r., do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku o pomoc należało dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej, dokumentujące zakup w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

FINANSOWANIE

Zaplanowano na tę pomoc w ramach środków krajowych z Funduszu Pomocy 3,9 mld zł.

Wnioski z tego tytułu złożyło blisko 427 tys. rolników, a wynikająca z nich kwota to ok. 3,5 mld zł. Trwa weryfikacja złożonych wniosków, a od 11 lipca rozpoczęła się wypłata dopłat do nawozów. Na razie pieniądze w wysokości blisko 1,5 mld zł trafiły do ponad 241 tys. rolników. Realizacja płatności potrwa do sierpnia 2022 r.