DLA KOGO?

Rozwiązanie jest przeznaczone dla rolników, którzy w danym roku złożyli wniosek w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o przyznanie płatności bezpośrednich (corocznie ok. 1,3 mln rolników).

KORZYŚCI

Rolnik otrzyma większe wsparcie finansowe.

Już w 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o dodatkową płatność w ramach systemu dopłat bezpośrednich, tj. o tzw. Uzupełniającą Płatność Podstawową (UPP).

Przyznawanie UPP, oraz utrzymanie płatności dodatkowej (redystrybucyjnej), spowodowało, że już od kampanii 2022 r. rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości od 3 do 30 ha użytków rolnych (grupa gospodarstw o najniższych dochodach) uzyskują płatności bezpośrednie na średnim poziomie przekraczającym średnią UE.

Od 2023 r., dzięki UPP oraz zwiększeniu środków na płatność dodatkową i rozszerzeniu tej płatności na gospodarstwa o wielkości 1–2 ha (płatność będzie przyznawana od 1 do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 300 ha), średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 97%. gospodarstw (do 50 ha) będzie co najmniej równy przeciętnej unijnej.

JAK SKORZYSTAĆ?

UPP jest przyznawana na wniosek składany w ARiMR (tak jak inne rodzaje płatności bezpośrednich).

FINANSOWANIE

UPP jest finansowana ze środków krajowych. W kampanii 2022 r. zostanie przeznaczone na ten cel 400 mln zł.