DLA KOGO?

Rozwiązanie jest przeznaczone dla rolników, którzy w danym roku złożyli wniosek w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności w ramach PROW.

KORZYŚCI

Rolnik otrzyma wcześniejszą wypłatę wsparcia finansowego.

Zaliczki są wypłacane już od drugiej połowy października, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Są wypłacane w maksymalnej wysokości dopuszczonej przepisami UE, tj. 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz 85% w przypadku płatności obszarowych PROW.

JAK SKORZYSTAĆ?

Nie musisz składać dodatkowego wniosku ani podejmować żadnych czynności – zaliczki wypłaci ARiMR, po weryfikacji warunków kwalifikowalności.

FINANSOWANIE

Zarówno płatności bezpośrednie, jaki i płatności obszarowe PROW są finansowane, co do zasady, z budżetu UE. Uzupełniająca Płatność Podstawowa (UPP) i płatność niezwiązana do tytoniu finansowane są w całości z budżetu krajowego.