DLA KOGO?

Pomoc finansową kierujemy do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

KORZYŚCI

Koła Gospodyń Wiejskich mogą skorzystać z pomocy finansowej raz do roku. W zależności od wielkości koła, możecie otrzymać środki w wysokości:

 • 5 tysięcy złotych dla KGW liczących do 30 członków,
 • 6 tysięcy złotych dla KGW liczących od 31 do 75 członków,
 • 7 tysięcy złotych dla KGW liczących ponad 75 członków.

Otrzymane wsparcie możecie przeznaczyć na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

 • Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich.
 • Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
 • Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 • Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
 • Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

JAK SKORZYSTAĆ?

Żeby skorzystać z pomocy:

 • Wypełnij wniosek o pomoc finansową na formularzu opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.
 • Złóż wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę koła, za pomocą jednej z 3 wybranych form:
  • osobiście,
  • poprzez platformę ePUAP,
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.
 • Pamiętaj, aby wniosek złożyć do 30 września.

Nie przegap – do 31 grudnia wydaj otrzymane pieniądze np. na:

 • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich,
 • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
 • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
 • działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Do 31 stycznia następnego roku złóż sprawozdanie z wydanego wsparcia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

FINANSOWANIE

Pomoc dla KGW jest finansowana z budżetu państwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji znajdziesz na stronach: