DLA KOGO?

Działania wspierające budowanie patriotyzmu konsumenckiego są skierowane do:

  • rolników i producentów żywności,
  • konsumentów.

KORZYŚCI

W ramach budowania patriotyzmu konsumenckiego:

  • Zachęcamy do zwracania uwagi na kraj pochodzenia produktów żywnościowych.
  • Informujemy o oznaczeniach zamieszczanych na etykietach oraz certyfikatach potwierdzających wysoką jakość żywności.
  • Realizując wydarzenia regionalne, np. targi czy bazarki, zwracamy uwagę na korzyści płynące z kupowania produktów lokalnych.
  • Promujemy kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez organizację ogólnopolskiego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, w trakcie którego są przygotowywane potrawy regionalne.
  • Zapraszamy rolników i producentów żywności do udziału w akcjach promocyjnych, konferencjach czy spotkaniach, podczas których mogą zaprezentować swoje wyroby i przygotować ich degustacje.

JAK SKORZYSTAĆ?

Rolnicy i producenci żywności mogą brać udział w realizowanych działaniach wspierających budowanie patriotyzmu konsumenckiego. W tym celu mogą skontaktować się z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (tel. 22 376 70 50).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: